Veebipoe www.zapchasti.ee isikuandmete vastutav töötleja on TrigonAuto OÜ.

- nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
- tarneaadress;
- pangakonto number;
- kaupade ja teenuste maksumus ja makseandmed (ostuajalugu);
- klienditoe andmed.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Isikuandmeid kasutatakse klientide tellimuste haldamiseks ja kaupade tarnimiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ja kliendi eelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse maksete tagastamiseks kliendile.

Isikuandmeid, nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste osutamisega seotud küsimuste lahendamiseks (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika koostamiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Isikuandmete töötlemine juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse
Isikuandmeid edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi valitud transporditeenuse pakkujale. Kulleriga tarnitud kaupade puhul edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamist teostab teenusepakkuja, edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute teostamiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenusepakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmete kättesaadavuse tagamiseks.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele
Isikuandmeid säilitatakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning Ameerika Ühendriikide ettevõtetele, kes on liitunud Privacy Shield raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on tagatud e-poe töötajatele, kes saavad juurdepääsu isikuandmetele, et lahendada e-poe kasutamisega seotud tehnilisi küsimusi ja pakkuda klienditoe teenuseid.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmete koondaja) toimub veebipoe ja volitatud töötlejate vaheliste lepingute alusel. Vastutavad töötlejad peavad isikuandmete töötlemisel tagama asjakohased kaitsemeetmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja neid parandada veebipoe kasutaja profiilis. Kui ost on tehtud ilma kasutajakontota, saate isikuandmetele ligi sisselogimise kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikuandmete töötlemine põhineb kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

Säilitamine aadressil
Isikuandmed kustutatakse, kui te sulgete oma veebipoe konto, välja arvatud juhul, kui neid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise eesmärgil või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui e-poes on tehtud ost ilma kliendikontota, säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega seotud vaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude lahendamiseni või aegumistähtaja lõppemiseni. Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks peate võtma ühendust klienditoega e-posti teel. Vastus kustutustaotlusele antakse hiljemalt ühe kuu jooksul, märkides ära kustutamise tähtaja.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul. Klienditugi kontrollib isikuid ja teavitab edastatavatest isikuandmetest.

Otseturundussuhted
E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussõnumite saatmiseks, kui klient on andnud selleks nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundussõnumeid, peaks ta valima vastava viite e-kirja jaluses või võtma ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil 

reg. nr.:  12114803 
adress: Vabaduse 3, 20303, Narva
telefon: +372 5510370
email: dmitrop@yandex.ru